Gegevensbescherming

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, en is het ook niet nodig voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Niet-voorziening heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.


Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.
Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd voor gegevensoverdrachten naar Canada.

Contact

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als je dat wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Ongevraagd contact met de klant per e-mail
Als u zakelijk contact met ons opneemt per e-mail, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover door u verstrekt. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Als het contact wordt gebruikt om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijvoorbeeld advies over koopbelang, het opstellen van een aanbieding) of een reeds gesloten contract tussen u en ons betreft, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid f AVG van onze overheersende gerechtvaardigd belang bij het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt . De gegevensverwerking dient om contact te leggen.

Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies over koopbelang, opstellen van een aanbieding) of een reeds gesloten contract tussen u betreft en ons, deze gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. b AVG.
Indien om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 verlicht.f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek In dit geval hebt u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht op artikel 6, lid 1 lit. f AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

WhatsApp Business
Als u voor zaken contact met ons opneemt via WhatsApp, gebruiken we de WhatsApp Business-versie van WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "WhatsApp"). Als u zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, wordt deze dienst geleverd door WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS).
De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden. Voor dit doel verzamelen en verwerken we uw mobiele telefoonnummer dat is opgeslagen bij WhatsApp, indien verstrekt, uw naam en andere gegevens voor zover door u verstrekt. Voor de service gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen gegevens opslaat van gebruikers die contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan WhatsApp zonder dat je daarvoor al toestemming hebt gegeven aan WhatsApp.
Whatsapp stuurt je gegevens naar de server van Meta Platforms Inc . verzonden in de VS.
Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/ law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. op kooprente, het opstellen van een aanbieding) of een reeds gesloten overeenkomst tussen u en ons betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG.
Indien contact om andere redenen plaatsvindt, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het bieden van een snel en eenvoudig contact en bij het beantwoorden van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming bij het gebruik van WhatsApp vindt u hier op https https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service en https://www.whatsapp.com/legal /#privacybeleid.


Klantaccount Bestellingen

Klantaccount
Wanneer u een klantaccount opent , verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 par.1 lit a AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.


Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (b) AVG en is vereist om een ​​contract met u uit te voeren.
Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Uw gegevens worden onder andere naar Canada verzonden. De EU-commissie heeft een adequaatheidsbesluit genomen voor gegevensoverdrachten naar Canada.


Beoordelingen Advertenties

Trusted Shops Trustbadge
Om Trusted Shops-diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om na een bestelling Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden, zijn Trusted Shops-widgets op deze website gebonden.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, met wie wij op grond van artikel 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn. In het kader van deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u hieronder over de essentiële contractuele inhoud volgens artikel 26, lid 2 DSGVO.

De Trustbadge wordt verstrekt als onderdeel van een gedeelde verantwoordelijkheid door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u in hun Privacybeleid.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan u persoonlijk kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutanalyse.

Na het voltooien van de bestelling wordt uw gehashte e-mailadres met behulp van een eenrichtingscryptografische functie naar Trusted Shops GmbH verzonden. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG. Dit dient om te controleren of u al bent geregistreerd voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops' doorslaggevende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactie-evaluatiediensten in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG vereist.Als dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst die tussen u en Trusted Shops is gesloten.Als u zich nog niet voor de diensten heeft aangemeld, krijgt u voor de eerste keer de mogelijkheid om dit te doen. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch verwijderd door Trusted Shops GmbH en is een persoonlijke referentie dan niet meer mogelijk.

Trusted Shops maakt gebruik van dienstverleners op het gebied van hosting, monitoring en logging. De rechtsgrondslag is artikel 6(1)(f) AVG om een ​​probleemloze werking te garanderen. Verwerking kan plaatsvinden in derde landen (VS en Israël). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt in het geval van de VS gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen, en in het geval van Israël door een adequaatheidsbesluit.

Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH, kunt u contact opnemen met Trusted Shops GmbH via de contactmogelijkheden in de hierboven gelinkte informatie over gegevensbescherming als u vragen heeft over gegevensbescherming en om uw rechten te doen gelden. Los daarvan kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere persoon die verantwoordelijk is voor een antwoord.

Klantbeoordeling van koperszegel Händlerbund Management AG
Op onze website gebruiken we de tool voor klantenbeoordeling van koperszegel van Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Hiervoor zullen wij u per e-mail schrijven, waarbij wij gebruik maken van het technische systeem van de aanbieder van de evaluatietools voor het gebruik van koperszegels als onderdeel van de orderverwerking.
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming of op basis van ons legitieme belang.
De verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit. a AVG met uw toestemming, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van het verzoek om inzage. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de bijbehorende link in de e-mail, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.
De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG uit het gerechtvaardigd belang bij waarheidsgetrouwe, geverifieerde beoordelingen onze directe postdiensten. Voor dit doel sturen we een elektronisch verzoek om een ​​beoordeling van onze eigen goederen of diensten die u al bij ons hebt gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat we van u hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten. Het verzenden van het verzoek tot herziening is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
U kunt te allen tijde bezwaar maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt ook de daarvoor bestemde link in het evaluatieverzoek gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De persoonsgegevens die in dit kader in het technische systeem van de koperszegelbeoordelingstool zijn opgeslagen, worden 3 maanden na de goederenlevering geregistreerd voor de evaluatie.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van postadvertenties
We gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres) die we verzamelen in de ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten om u reclame per post te sturen, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik.Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Niet-verstrekking betekent dat er geen contract kan worden gesloten.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van direct mail We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen in het kader van de verkoop van goederen of diensten, voor de elektronische verzending van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u heeft geen bezwaar gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het impressum . U kunt ook de daarvoor bestemde link in de actie-e-mail gebruiken. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.


ERP

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Hiervoor worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan
ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld
.


Betalingsdienstaanbieder Kredietcontrole

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


PayPal Express gebruiken
We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. op onze website. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode.Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lid b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS .


Gegevensverzameling en verwerking voor kredietcontroles
Als we vooruitbetalingen doen, b.v. B. bij betaling op rekening of automatische incasso behouden wij ons het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische processen met behulp van
Tesch mediafinanz GmbH, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück inhalen. Voor dit doel geven we daar de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en gebruiken we de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. Uw zorgen zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient voor een kredietcontrole voor het aangaan van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de bescherming tegen wanbetaling als wij vooruitbetalen. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Als u dit niet verstrekt, kan het contract niet worden gesloten met de door u geselecteerde betalingsmethode.

Gebruik van persoonlijke gegevens bij het selecteren van Klarna-betalingsopties
In Om u de betalingsopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven. Op deze manier kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de via Klarna aangeboden betaalmogelijkheden en de betaalmogelijkheden aanpassen aan jouw wensen. Algemene informatie over Klarna is beschikbaar op: https://www.klarna.com/de/. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Klarna op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms /0/de_de/privacy behandeld.Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser eenduidig ​​kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies.Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen.Reeds opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd te allen tijde. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.
U kunt de onderstaande links gebruiken om erachter te komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij hieronder anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
Cookies of vergelijkbare technologieën worden gebruikt op basis van artikel 25 (2) TTDSG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
 
Gebruik van Cookiebot
We gebruiken de tool voor toestemmingsbeheer Cookiebot van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken op onze website; "Cookiebot").
De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming uit te oefenen. De gegevensverwerking dient voor het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking en daarmee het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en verzonden naar Cookiebot: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van toestemming, URL van waaruit de toestemming is verzonden, anoniem, willekeurig, versleutelde sleutel, toestemmingsstatus. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 letter c AVG.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Cookiebot onder : https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/Analyse Advertenties bijhouden Communicatiepartner
Gebruik van Google Analytics
Op onze website gebruiken we de webanalysedienst Google Analytics van Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; " Google")
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, verwijzende URL (website via waarmee u onze website heeft gevonden), de website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken . De informatie die hierdoor wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.
Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het verzamelen van gegevens die door Google zijn gegenereerd voorkomen Analytics en U kunt voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben.Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deactiveren.
Vind meer informatie over de voorwaarden van gebruik en gegevensbescherming U onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/ en onder https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Gebruik van de Facebook-pixel
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook" op onze website ").
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service wordt geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectievelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst.
Meta Platforms Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de service en de verplichtingen volgens artikel 33, 34 AVG, voor zover een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking.
De applicatie heeft tot doel bezoekers te richten op de website met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerkadres Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om de websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruiken
Deactiveer hier.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://www.facebook.com/about/privacy/.


Gebruik van Google Ads-conversietracking
We gebruiken het online advertentieprogramma 'Google Ads' op onze website en in deze context conversie-tracking (evaluatie van bezoekacties), Google-conversie het bijhouden van een analyseservice van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Google LLC
in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Kies in de instellingen voor adverteren op Google for You uit gepersonaliseerde advertenties. U kunt instructies vinden om dit te doen op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 
U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door gebruik te maken van de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar gegeven aanvullende informatie over de opt-out te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Google AdSense
We gebruiken de AdSense-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) op onze website. Het doel van de gegevensverwerking is Huur advertentieruimte op de website en gebruik deze om websitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerde advertenties. Deze functie wordt gebruikt om bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties van het Google Display Netwerk te tonen. Google gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS.De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/
. Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere Google-gegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl =de . Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de verdere daar gegeven informatie over opt-implementeren. Voor meer informatie en het privacybeleid van Google, zie: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ en https://www.google.de/policies/privacy /
Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Het doel van de applicatie is het analyseren van bezoekersgedrag en interesses. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar Google LLC-servers in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang om bezoekers van de site gericht aan te spreken met op interesses gebaseerde advertenties. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar geleverde plug-in te downloaden en te installeren:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://wwwnetworkadvertising.org te gaan. Roep /choices/ op en implementeer de daar gegeven aanvullende informatie over afmelden.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com /privacy/ ads/

Gebruik van de Pinterest-tag
We gebruiken de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest") op onze website .
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Hiervoor is de Pinterest-conversietag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Pinterest-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Pinterest-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount als u bent ingelogd op het sociale netwerk. Als u Pinterest bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Pinterest-advertenties te zien.
Als u onze website bezoekt via een pin op het sociale netwerk van Pinterest, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen dat je op de pin hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, dient om conversiestatistieken op te stellen en zo onze website te optimaliseren. Hier kunnen onder andere de volgende informatie worden verwerkt: totaal aantal gebruikers dat op een van onze pinnen heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd, op onze website bezochte subpagina's (bijv. categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website , de inhoud van uw winkelwagentje, voltooide transacties.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractbepalingen-scc_de.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van art. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de personalisatie-instellingen op Pinterest of de AdChoices-website afmelden .aboutads.info gepersonaliseerde advertenties uitschakelen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Pinterest, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy in het privacybeleid van Pinterest op https://policy.pinterest.com/de/privacy-beleid

Gebruik van live chat systeem Tidio
We gebruiken het livechatsysteem van Tidio Poland Sp.z oo (Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Polen, "Tidio") op onze website als onderdeel van de orderverwerking.
De gegevensverwerking dient voor een directe en efficiënte communicatie tussen u en ons als aanbieder. Voor de werking van het livechatsysteem worden ook cookies gebruikt die het mogelijk maken de browser te herkennen. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en verwerkt: Datum en tijd van de oproep, IP-adres en andere informatie die u tijdens de chat verstrekt.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, die kunnen worden bekeken op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaard -contractuele-clausules-scc_de.
De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe communicatie met de klant. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen te selecteren in uw browsersoftware voorkomen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over hoe Tidio uw gegevens verzamelt en gebruikt op: https://www.tidio.com/privacy-policy/.
Gebruik van het Amazon-partnerprogramma
We gebruiken het partnerprogramma "AmazonPartnerNet" van Amazon EU S.a.r.l. (5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; "Amazon").
We hebben advertenties op onze website geplaatst als links naar aanbiedingen op verschillende Amazon-websites. Amazon gebruikt cookies. De cookies dienen voor een correcte facturatie in het kader van het partnerprogramma. De cookies stellen Amazon in staat om vast te stellen dat u op een advertentielink hebt geklikt en om de oorsprong van de bestelling te begrijpen die via de advertentielink is gegenereerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het meten van het succes van partneradvertenties en de bijbehorende juiste facturering van de commissies in het kader van het partnerprogramma. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de passende technische instellingen van uw browsersoftware te voorkomen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over het gebruik van de gegevens door Amazon vindt u op https://www.amazon.de/gp/help /klant/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Gebruik van het Awin-partnerprogramma
We gebruiken het partnerprogramma "Awin" van AWIN AG (Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn; "Awin")
Als u op een advertentie klikt met een partnerlink plaatst Awin een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer. De cookies dienen voor een correcte facturering in het kader van het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. Awin gebruikt ook wat bekend staat als vingerafdrukken. Hierdoor kan het apparaat dat u gebruikt, worden herkend. Awin kan onder andere herkennen dat op deze website op de affiliate-link is geklikt of deze is bekeken. Awin legt onder andere uw transactiegegevens vast (bijv. bestelwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele reeks cijfers, zodat geen identiteit kan worden geïdentificeerd, maar informatie bevat op de specifieke gebruikersacties en het door de gebruiker gebruikte eindapparaat.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan derde landen zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractbepalingen-scc_de.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van Art Associated correcte boekhouding van de commissies in het kader van het partnerprogramma. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
De gegevensbeschermingsverklaring met gedetailleerde informatie over het gebruik van de gegevens door U kunt Awin vinden op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung.


Gebruik van het eBay-partnerprogramma
We gebruiken het eBay-partnerprogramma van eBay GmbH (Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow; "eBay"). Als u op een advertentie klikt die is voorzien van een partnerlink, plaatst eBay een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer. De cookies dienen voor een correcte facturering in het kader van het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. Bovendien kunnen het apparaat en de browser die u gebruikt worden herkend.
Uw gegevens kunnen worden verzonden naar derde landen zoals de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractbepalingen-scc_de.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van Art Associated correcte boekhouding van de commissies in het kader van het partnerprogramma. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken
De verklaring inzake gegevensbescherming met gedetailleerde informatie over hoe eBay de gegevens gebruikt, vindt u op https://partnernetwork.ebay com/page/network-agreement#privacy-notice.


Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager
We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website .
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op behoeften gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonlijke gegevens verwerkt. Het maakt echter het activeren van extra tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

 
Gebruik van sociale plug-ins
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. De integratie van sociale plug-ins en de gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, dient om de reclame voor onze producten te optimaliseren.
Bij de integratie van sociale plug-ins wordt een koppeling tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de sociale netwerkproviders en de plug-in wordt op de pagina weergegeven door een bericht aan uw browser, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. Zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, worden verzonden naar de server van de provider. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Een overdracht vindt ook plaats voor gebruikers die niet zijn geregistreerd of niet zijn ingelogd. Als u tegelijkertijd bent verbonden met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. door op de knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen van uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid 1 S 1 TTDSG in combinatie met artikel 6 (1) (a) AVG. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.
De hieronder genoemde sociale netwerken zijn met behulp van sociale plug-ins in onze website geïntegreerd. Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de providers.


Facebook van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)
Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die vindt plaats wanneer de dienst is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook.Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is te vinden op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen conform artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Meta Platforms Ireland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 - 20 AVG, het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG , voor zover een schending van de bescherming van persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de Joint Processing Agreement.
Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door Facebook, over uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op
https://www.facebook.com /about/privacy/.

Instagram van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland):
https://help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /gegevensbescherming/internationale-dimensie-gegevensbescherming/standaardcontractuele clausules-scc_de.
Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, VS)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS.

Twitter de Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94107, EE. UU.)
https://twitter.com/privacy
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor de VS.
Google reCAPTCHA gebruiken
Op onze website gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). De query dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-service nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en indien nodig ook verzonden naar de servers van Google LLC in de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats:a op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, beschikbaar op: https://policiesgoogle.com/privacy/frameworks.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG uit ons doorslaggevende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM . U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https ://www.google.com/privacy.

Gebruik van Google invisible reCAPTCHA
We gebruiken de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google") op onze website.
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.
Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS verwerkt. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG in ons doorslaggevende legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https:// www.google.com/privacy

Gebruik van GoogleMaps
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van websitebezoekers bij het openen van de pagina's waarin Google Maps is geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website.U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie
U kunt meer informatie vinden over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google Zie het privacybeleid van Google op
https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.


Gebruik van YouTube Wij gebruik de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") op onze website. YouTube is een Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; " Google") gelieerde onderneming.
De functie geeft video's weer die zijn opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevens worden onder andere verzonden op basis van modelcontractbepalingen als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, u kunt meer informatie vinden over uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op
https://www.youtube.com/t/privacy.Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u heeft ingestemd met verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
u staat n Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
U hebt ook recht op art. 21 (1) AVG Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG en tegen verwerking voor directe reclame.


Recht van beroep op de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.


Recht van bezwaar
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking. tijd om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie voor de zu bezwaar te maken tegen de toekomst.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen


Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor direct marketing.

laatste update: 01/10/2022.