herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.)

Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag


- waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen, mits u een of meer goederen bestelt als onderdeel van een enkele bestelling hebben besteld en deze wordt uniform geleverd ;

- waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is de laatste goederen in bezit heeft genomen, mits je meerdere goederen hebt n als onderdeel van een enkele bestelling en deze worden afzonderlijk geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (QND-Distribution, inh. , , 44625 Herne, tel.nr.: +49 (0) 2323 1378336, e-mailadres: info@membraclean.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, sturen wij u alle betalingen die we hebben ontvangen van inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je voor een andere vorm van bezorging hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard bezorging), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; onder geen beding worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.


We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat is eerder.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, terugstuurt of aan ons overhandigt . De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.
Uitsluiting ofRedenen voor het verstrijken

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument is gemaakt relevant is of duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum zou snel verstrijken;
- voor de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en de waarvan actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

- voor de levering van verzegelde goederen, de zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen als deze na levering onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd vanwege hun aard
- voor het aanleveren van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verbroken.Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

- Naar , inh Rosaria Tamburro, Görlitzer Weg 21, 44625 Herne, e-mailadres: info@membraclean.de :

- Ik/wij (*) herroep hierbij mijn toestemming/ons (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
  de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en) ). her(s)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier is)
- Datum

(*) Niet van toepassing Schrappen.

.